Izredni občni zbor

Na poziv Upravne enote glede dopolnitve vloge in uskladitve temeljnega akta sklicujemo Izredni občni zbor 12. februarja 2013, s pričetkom ob 13h na sedežu društva.

Dnevni red:
1. Določitev delovnega predsedstva
2. Spremembe statuta
3. Potrditev dejavnosti društva