Ustanovitev Društva Svetla pot

Z ustanovnim zborom 3. januarja 2013 je bilo ustanovljeno novo društvo, namenjeno preventivnim, kurativnim in rehabilitacijskim dejavnostim povezanih z odvisnostih od alkohola, tablet in drugih psihoaktivnih snovi. Polno ime organizacije je “Društvo za pomoč in podporo pri obvladovanju odvisnostih in rehabilitaciji Svetla pot” – v uporabi pa je skrajšana oblika “Društvo Svetla pot“. Predsednica društva je prof. Anica Pišl.

Društvo bo uradno pričelo z aktivnostmi z vpisom društva v register.