Dejavnosti

* psihoterapevtska in socioterapevtska obravnava in svetovanje
* delo v rehabilitacijskih skupinah zdravljenih alkoholikov in drugih odvisnih ter njihovih svojcev
* svetovanje in podpora v skupinah samopomoči
* srečanja z družinskimi člani
* organiziranje rekreativnih, športnih, kulturnih, družabnih in zabavnih aktivnosti in prireditev
* organiziranje preventivnih, izobraževalnih in svetovalnih aktivnosti na omenjenih področjih
* uveljavljanje in zaščita človekovih pravic
* zagotavljanje možnosti predstavitve interesov, potreb, izkušenj in stališč članov in članic ter kroga simpatizerjev
* vzpodbujanje zdravega načina življenja, pomoč pri zagotavljanju varnega okolja in humanih medčloveških odnosov
* izdaja tiskanih, elektronskih, spletnih in drugih publikacij in medijev
* delovanje na področju nacionalnega in mednarodnega sodelovanja in izmenjav
* druge dejavnosti