O nas

Vizitka
kratko ime: Društvo Svetla pot
(polno ime: Društvo za pomoč in podporo pri odvisnostih in rehabilitaciji Svetla pot)
poštni naslov: Vojkova cesta 73, 1000 Ljubljana
e-pošta: info@svetla-pot.si
predsednica: Anica Pišl, prof.

Poslovni račun (članarine, donacije):
Prejemnik: Društvo Svetla pot, Vojkova 73, Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0000 4776 627
BIC/SWIFT: HDELSI22

Na kratko o nas
Smo podporno društvo za pomoč pri rehabilitaciji družin in posameznikom s težavami, vezanimi na odvisnost.

Več o društvu (povzeto po Statutu)
»Društvo za pomoč in podporo pri obvladovanju odvisnostih in rehabilitaciji Svetla pot« je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko nepridobitno združenje fizičnih oseb ki se preventivno, kurativno in rehabilitacijsko ukvarjajo z odvisnostih od alkohola, tablet in drugih psihoaktivnih snovi. Društvo deluje na področju socialnega in zdravstvenega varstva, svetovanja, izobraževanja, znanosti, športa in rekreacije, zdravja, kulture, druženja, človekovih pravic ter drugih področjih, skladno s namenom in cilji Društva, ter izražati svoje interese preko sodelovanja v Društvu, njegovih organih ali aktivnostih. Pretežni del svoje dejavnosti Društvo opravlja na področju socialnega varstva.
Skrajšano ime društva je »Društvo Svetla pot«.

Namen delovanja Društva je nudenje pomoči pri boju z odvisnostjo od alkohola, tablet in drugih psihoaktivnih snovi, pomoč pri vzdrževanju abstinence, promocija abstinence in skrb za zdravo življenje, z aktivnostmi na področju socialnega in zdravstvenega varstva, svetovanja, izobraževanja, znanosti, športa in rekreacije, zdravja, kulture, druženja, človekovih pravic in drugih področij.
Cilji društva so enakopravna obravnava svojih članov, podpornikov in simpatizerjev, s poudarkom na aktivnostih za osebe, ki se bojujejo z odvisnostmi in njihove bližnje ter tiste, ki se za to zavzemajo; ne glede na narodnost, raso, etnično poreklo, starost, spol, spolno identiteto, spolno usmerjenost, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, izobrazbo, družbeni položaj, zdravstveno stanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino in nudenje svetovalnih športno-rekreativnih ter drugih aktivnosti, s poudarkom na varovanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja. Društvo skrbi za zastopanje, zaščito in uveljavljanje interesov in potreb svojih članov in članic. Po načelu odprtosti organizira dejavnosti tudi za ostale pomoči potrebne brez plačila, ne glede na to, ali so njegovi člani oz. članice ali ne.

Društvo uresničuje svoj namen in cilje z naslednjimi nalogami in aktivnostmi:
* psihoterapevtska in socioterapevtska obravnava in svetovanje;
* delo v rehabilitacijskih skupinah zdravljenih alkoholikov in drugih odvisnih ter njihovih svojcev;
* svetovanje in podpora v skupinah samopomoči;
* srečanja z družinskimi člani;
* organiziranje rekreativnih, športnih, kulturnih, družabnih in zabavnih aktivnosti in prireditev;
* organiziranje preventivnih, izobraževalnih in svetovalnih aktivnosti na omenjenih področjih;
* uveljavljanje in zaščita človekovih pravic;
* zagotavljanje možnosti predstavitve interesov, potreb, izkušenj in stališč članov in članic ter kroga simpatizerjev;
* vzpodbujanje zdravega načina življenja, pomoč pri zagotavljanju varnega okolja in humanih medčloveških odnosov;
* izdaja tiskanih, elektronskih, spletnih in drugih publikacij in medijev;
* delovanje na področju nacionalnega in mednarodnega sodelovanja in izmenjav;
* druge dejavnosti.