Akcija 0,0 šofer v letu 2014

V petek,  9. maja 2014, se je pričel prvi del preventivne akcije “0,0 šofer – Trezna odločitev”, ki jo ministrstvo za zdravje koordinira v okviru Resolucije Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022. V akciji poleg ministrstva za zdravje sodelujejo Policija, Javna agencija RS za varnost prometa, inšpekcijske službe, strokovne institucije in nevladne organizacije. Prvi del akcije bo trajal do nedelje zvečer, akcijo pa bomo ponovili še v juniju, oktobru, novembru in decembru. Določene preventivne in nadzorne aktivnosti se bodo izvajale tudi v drugih obdobjih leta oziroma skozi vse leto.

Z Akcijo “0,0 šofer – Trezna odločitev” se je država, skupaj s stroko in nevladnimi organizacijami tudi letos zavezala, da bo z različnimi ukrepi prispevala k odgovornejšemu ravnanju vseh udeležencev v prometu in vseh tistih, ki lahko z doslednim izvajanjem zakonodaje na tem področju vplivajo na zmanjšanje prometnih nesreč in drugih posledic, ki nastanejo zaradi škodljive in tvegane rabe alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi.

Nulanula šofer

Akcijo in aktivnosti podpira tudi Društvo Svetla pot. Več informacij v akcijskem načrtu in izvedbenem načrtu Ministrstva ter na spletni strani www.nulanulasofer.si. Vabimo pa vas tudi, da si ogledate spletno stran projekta Sporočilo v steklenici www.nalijem.si.